Blauwestad - Het Plan


 

Op deze pagina vindt u informatie over de realisatie van een mega project in het Oldambt op het gebied van wonen, toerisme en recreatie, Blauwestad genaamd. Met dit project is op 10 november 2001 begonnen en het had voltooid moeten zijn in het jaar 2016. Het totale project gaat ongeveer 785 miljoen euro kosten en zal de werkgelegenheid in het Oldambt tijdelijk en ook structureel aanzienlijk gaan verbeteren. Het plan is tot op dit moment voor wat betreft de verkoop van kavels grotendeels mislukt. Meer daarover kunt u hieronder ook lezen.

Dot De metamorfose van het Oldambt
Dot Het laatste nieuws
Dot Informatieadressen


 

 

 

 

Een terugblik

 

Op 21 april 1997 sprak Gedeputeerde Gerard Beukema (PVDA) tijdens een persconferentie in het stadhuis te Winschoten eindelijk de verlossende woorden " 't Gait deur " ('t Gaat door). Hij doelde daarbij op de realisatie van Blauwestad, het geesteskind van Wim Haasken ambtenaar bij het Ministerie van Landbouw in Groningen en z'n vriend architect J. Timmer uit Scheemda.  Dit project welke gezien wordt als het wondermiddel om de negatieve ontwikkelingen van het Oldambt te doorbreken, wordt voor 30 % uitgevoerd. Deze historische dag zal in de geschiedenisboeken komen te staan als de dag, waarop de eerste aanzet werd gegeven voor de versterking van de economische en toeristische ontwikkeling van dit economisch zwakke gebied.

 

Woonwijk Het Dorp en De Wei

De woonwijken Het Dorp en De Wei.

 

Het resultaat zal een aanzienlijke groei van de werkgelegenheid zijn en het slechte imago van het gebied zal er in positieve zin door worden omgebogen. De trekkers van het plan de ex-Gedeputeerde Gerard Beukema en Roel Vos, ex-directeur van de Stichting Blauwestad, hebben vele jaren stad en land afgereisd om gelden voor het project los te krijgen. De gemeentebesturen van Scheemda, Reiderland en Winschoten zijn zeer verheugd over het doorgaan van het project.  De toeristische aspecten van het project sluiten goed aan bij de al in gang gezette projecten, zoals de verbetering van het vaarcircuit in Oost-Groningen. 

 

 

De uitvoering van de plannen

 

Begrensd door de plaatsen Midwolda, Oostwold, Beerta, Finsterwolde en Winschoten, is inmiddels een groot meer aangelegd van 800 hectare. De gemiddelde waterdiepte van het meer is ongeveer 1,30 meter. Daaromheen is 200 hectare gereserveerd voor de infrastructuur, 1.480 woningen van hoogstaande architectonische kwaliteit en voor recreatieve doeleinden. Daarnaast is er nog 350 hectare gereserveerd voor natuurontwikkeling. De voornamelijk agrarische functie van het gebied zal nu een meer toeristisch karakter krijgen. De sterke punten van het Oldambt, zoals rust, ruimte, frisse lucht, relatief goedkope woningen en bouwgrond, goede verbindingen met het westen van ons land, Duitsland en de Scandinavische landen, zullen worden benut. Met het megaproject is op 10 november 2001 begonnen door het planten van de eerste hectare bos aan de zuidkant van Blauwestad. Dit bos, aan het water, zal 27 hectare groot worden en gebruikt gaan worden voor recreatie en woningbouw.

 

Blauwestad,  augustus 2004

Blauwestad, augustus 2004

 

Het totale project zal ongeveer 785 miljoen euro gaan kosten. Hiervan wordt 31,8 miljoen euro opgebracht door de overheid, waarvan 3,27 miljoen euro door de drie gemeenten. Een consortium van bouwbedrijven bestaande uit Ballast Nedam Bouwborg BV uit Groningen, BAM Vastgoed uit Zwolle en Geveke Bouw BV uit Haren, staan garant voor hetzelfde bedrag. Het consortium zal zorgen voor de bouw van de woningen. De drie hebben zich daarbij te houden aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan dat ontworpen is door Architectenbureau De Zwarte Hond. Uit de opbrengst van bouwkavels en de overheidsbijdrage moet de aankoop van de gronden en de infrastructuur worden bekostigd. De rest is voor de bouw van woningen. Voor de woningen, waarvan de goedkoopste ongeveer 300.000 euro en de duurste ongeveer een 750.000 euro gaat kosten, bestaat nu al veel belangstelling. De eerste modelwoningen zijn inmiddels klaar en de verkoop van de woningen verloopt volgens plan. Er wordt gemikt op het hoogste regionale marktsegment.

 

 

Overheid en Bedrijfsleven

 

Op 7 november 2001 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen de plannen voor Blauwestad goedgekeurd. Eerder al waren de gemeenteraden van de drie gemeenten met het plan akkoord gegaan. Het bestemmingsplan van Blauwestad is nu definitief. De drie betrokken gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten hebben een nieuwe organisatie de Gemeenschappelijke Regeling Blauwestad opgericht. De bewoners hebben op die manier te maken met ťťn loket waar men vergunningen en subsidies aan kan vragen. Het consortium heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Blauwe Stad CV gevormd. Bij de uitvoering van het project werken de gemeenten samen met provincie en het waterschap.  Voor de uitvoering is daartoe op 1 februari 2002 gezamenlijk een Blauwestad BV opgericht. Blauwestad BV heeft een nieuw Multifunctioneel Centrum aan de Jaarfkelaan 1 te Winschoten. Dit centrum bestaat uit kantoren en een voorlichtingscentrum, met onder andere een permanente expositie, een grote maquette en een videoruimte. Het is een plek waar mensen die geÔnteresseerd zijn in Blauwestad en het Oldambt, elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen over alle mogelijkheden die het project biedt.

 

Informatiecentrum Blauwestad

Informatie- en verkoopcentrum Blauwestad.

 

Op 14 januari 2004 is men officieel begonnen met de grondwerkzaamheden en het aanleggen van de kades, dijken, wegen, etc. Deze werkzaamheden, die aanbesteed zijn voor een bedrag van 13.290.000 euro, zijn inmiddels afgerond. In 18 maanden tijd is er, door de aannemers Martens/Van Oord en Oosterhout/Holman, 4,5 miljoen kubieke meter grond afgegraven en op een andere plek weer hergebruikt voor de eilanden en de dijken. De dijken en oevers zijn beschermd met steen, beschoeiingen en/of kades. Eind 2006 lag er een fraaie waterplas van 800 ha. De toegangswegen naar Blauwestad en de wegen in het gebied zijn inmiddels ook aangelegd. De bouw van de huizen neemt waarschijnlijk zo'n acht jaar in beslag.

 

 

Blauwestad van start

 

Na jaren van overleg was het dan zover, een belangrijk moment in de historie van het Oldambt was aangebroken. Op zaterdag 10 november 2001 om 12.00 uur is het megaproject Blauwestad officieel van start gegaan. De eerste boom werd geplant voor een aan te leggen bos van 27 hectare ten zuiden van Blauwestad. Boer Steentjes uit Oostwold, namens alle gedupeerde boeren, samen met Gedeputeerde Marc Calon en CdK Hans Alders waren de gelukkigen die een begin maakten met de metamorfose van het Oldambt.

 

Het beplanten van de eerste hectare bos.

Het beplanten van de eerste hectare bos.

 

Hierna begonnen veel inwoners uit het Blauwestad gebied, die allemaal waren uitgenodigd, en politici schouder aan schouder met het beplanten van de eerste hectare bos. Van verzet tegen het project was nauwelijks meer sprake. Slechts drie pamfletjes met leuzen van tegenstanders hingen aan de bomen. We hopen en verwachten dat het project de bevolking datgene op gaat leveren waar het al zo lang op zit te wachten, namelijk meer werkgelegenheid en een positieve uitstraling van dit zo prachtige gebied dat kenmerken heeft die langzamerhand schaars aan het worden zijn in Nederland.

 

 

Commissie ring Blauwestad

 

Gedeputeerde Henk Bleker, burgemeester Janny Vlietstra (Winschoten) en de wethouders Bť Zwiers (Scheemda) en Peter Hagedoorn (Reiderland) maakten donderdag 5 juni 2003 het plan 'Ring Blauwestad' genaamd bekend. Hiermee moet de leefbaarheid van de dorpen in Blauwestad worden opgekrikt. Provincie en gemeenten hebben daarvoor 125 miljoen euro nodig voor het oplossen van verkeersknelpunten, nieuwe vaarverbindingen en maatschappelijke voorzieningen zoals sport, gezondheid en onderwijs, cultuur en welzijn. Zij vinden dat de naar schatting 3000 nieuwe bewoners van Blauwestad, moeten beschilkken over alle voorzieningen in de directe omgeving. De drie gemeenten hebben een lijst gemaakt van zeventien projecten. Op de verlanglijst staan een Groene Loper (fiets en loopbrug over Winschoterdiep bij de Hoorntjesweg) en een reconstructie van de A7 en de Beertsterbrug. Voor de dorpen Midwolda en Oostwold wordt ingezet op een verbeterde parallelweg ter ontlasting van de hoofdwegen. Er moet een nieuw kanaal komen, parallel aan de Oudlandseweg ten noorden van Midwolda, zodat Nieuwolda ook een verbinding krijgt met het Oldambtmeer. De publieke voorzieningen in de dorpen zoals, onderwijs en sport moeten vernieuwd worden. Er moeten voor de huidige bewoners subsidies komen voor woningverbetering en het opknappen van leegstaande panden. De leegstaande boerderijen moeten een nieuwe functie krijgen. Aan de Noordzijde van Blauwestad moet een strand, met jachthaven en een paviljoen worden gecreŽerd.  Zeer belangrijk is het creŽren van veilige wegen rond het meer. Het plan, moet binnen zes tot acht jaar worden uitgevoerd. De provincie Groningen voert bij het binnensluizen van Europese- en rijkssubsidies de regie.

 

 

Strop na strop achtervolgt Blauwestad

 

In november 2007 heeft Geveke Bouw (Koop Holding Europe) de aandelen van Ballast Nedam en BAM Vastgoed overgenomen. I.v.m. de slechte verkoop van de kavels, is Koop Holding Europe per 1 januari 2010 als laatste private partij ook uit het Blauwestad project gestapt. De provincie Groningen en de nieuwe gemeente Oldambt moeten nu zelf de kar verder trekken.

In januari 2013 maakte de provincie Groningen bekend opnieuw een fors verlies op het bouwproject Blauwestad te moeten incasseren. Net als in 2010 stellen Gedeputeerde Staten voor een bedrag tussen 25,3 en 29 miljoen euro af te boeken. De verwachting is dat in Blauwestad minder kavels worden verkocht. Er zullen 230 kavels minder worden uitgegeven. De provincie verlaagt de grondprijs met 20 procent. In 2011 en 2012 werden er slechts 9 huizen verkocht. In totaal staan er begin januari 2013 slechts 185 huizen in Blauwestad. Twee jaar geleden ging de provincie nog uit van de bouw van 1.480 woningen. Dat aantal wordt teruggebracht naar 1.247 huizen tot 2051.

 In april 2014 werd bekend gemaakt dat er nog eens 4,5 miljoen euro is afgeschreven. In januari 2015 wordt er nogmaals 11,5 miljoen euro afgeschreven. Vanaf 2007 werd er 70,3 miljoen op het project afgeschreven. Eindelijk ziet de provincie nu in dat het roer om gegooid moet worden. Er moet geld verdient worden. Blauwestad wordt een gewoon dorp, waar straks vrijwel alles gebouwd mag worden, als het maar geen flats zijn. Het chique imago gaat verdwijnen. Er is plaats voor huurwoningen en het aanbieden van huurcontracten, zoals erfpacht, op kavels. Er mogen twee- of drie onder een kap woningen worden gebouwd. Particulieren mogen er een tweede (vakantie)huis bouwen. Zelfs een investeerder in vakantiehuisjes is van harte welkom.

 

TOP

 


 

 

 

Langste fiets- en wandelbrug van Nederland

 

De provincie Groningen krijgt er een iconisch bouwwerk bij. Tussen Blauwestad en Winschoten-Noord wordt de langste fiets- en wandelbrug van Nederland aangelegd. Met een lengte van circa 800 meter mag de fiets- en wandelbrug met recht een opvallend bouwwerk worden genoemd. De provincie en de gemeente Oldambt hebben 6,5 miljoen euro klaarliggen om het bouwwerk te realiseren. Op een aantal gedeeltes van het traject is het stijgingspercentage 2,5 procent. ,,Dat is direct het maximum percentage dat de landelijke fietsbond hanteert”, weet Johan Koopmans, directeur Blauwestad. De fiets- en wandelbrug wordt in principe 3,50 meter breed, maar Koopmans hoopt dat geÔnteresseerde bedrijven in staat zijn om voor de ruim 6 miljoen euro een weggedeelte van maximaal 5 meter aan te leggen. In noodgevallen kan de brug gebruikt worden voor ambulancevervoer. ,,Alleen in acute gevallen voor mensen op de brug”, legt Koopmans uit. ,,Het wordt in principe geen verkorte verbinding voor hulpverleningsdiensten tussen Winschoten en Blauwestad.” Koopmans verwacht als Provinciale Staten en de gemeenteraad van Oldambt akkoord gaan met de miljoeneninvestering, in het najaar duidelijk is wie de brug gaat aanleggen. Volgend jaar kan dan een begin worden gemaakt met de bouw. Er zal het een en ander worden gevraagd van de bouwer. Zo moet een deel van de fiets- en wandelbrug op palen worden gebouwd. Dat is het gedeelte bij het Oostereinde, de parallelweg langs de A7. Dat gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Het is mede de reden dat het bouwwerk ruim een miljoen euro duurder uitvalt dan vooraf was gedacht. ,,Ook het verleggen van een gasleiding in de buurt van de dijk bij het Winschoterdiep gaat veel geld kosten.” De brug krijgt boven de A7 een hoogste punt van 5,10 meter. Het gedeelte over het Winschoterdiep is een beweegbaar deel, waardoor bij het passeren van grote schepen wandelaars en fietsers halt moeten houden. Koopmans zegt dat de fiets- en wandelbrug met duurzame materialen moet worden aangelegd. ,,We willen absoluut geen betonnen bak. Het moet een iconisch bouwwerk worden, zodat passanten met open mond staan te kijken.’’

 

Bron: DvhN, 10 januari 2017.

 

TOP

 


 

 

Startsein bouw luxe villa's in Blauwestad

 

Op het eiland de Kievit in Blauwestad is vrijdag 9 december het startsein gegeven voor de bouw van 10 luxe vrijstaande villa’s. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en wethouder Laura Broekhuizen-Smit van gemeente Oldambt openden letterlijk de deur voor de aanstaande bewoners. ‘We hebben de weg naar boven te pakken’ speechte Staghouwer en daarmee benoemde hij het aantrekken van de vastgoedmarkt.Start bouw 10 luxe villa's op de Kievit in  Blauwestad. De bouw van de woningen van Extenzo zijn daar een prachtig voorbeeld van. Het startsein voor de bouw werd feestelijk gevierd met de aanwezigheid van toekomstige bewoners en alle betrokken partijen. Gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Laura Broekhuizen-Smit gaven de toekomstige bewoners een warm welkom op hun kavels door een gouden deur voor ze te openen. Vervolgens mochten de eerste kopers zelf een piketpaaltje slaan. Blauwestad is volop in beweging. Na de wat mindere jaren is de vastgoedmarkt nu aan het aantrekken en dat levert mooie cijfers op voor 2016. Er zijn dit jaar ruim 30 vrije kavels en woningen verkocht en dat is vijf keer meer dan verwacht! Het lijkt erop dat deze trend zich voort gaat zetten in 2017. Op het schiereiland Kievit in Blauwestad realiseert projectontwikkelaar Extenzo 10 vrijstaande villa’s. De woningen hebben een moderne, kubistische uitstraling en liggen allen aan bevaarbaar water. Bovendien liggen de woningen aan het prachtige Oldambtmeer op zeer ruime kavels en zijn ze omgeven door 2000 hectare natuurgebied met diverse recreatiemogelijkheden.

 

Bron: DDM, 10 december 2016.

 

 

TOP

 


 

 

 

PUBLIEKE ZIJDE PRIVATE ZIJDE
Blauwestad BV
Redersplein 2
9685 AW Blauwestad
Tel. (0597) 47 10 10
Fax (0597) 47 10 19
E-mail: info@deblauwestad.nl

Gemeente Oldambt
Postbus 175
9670 AD Winschoten
Tel. (0597) 48 2000
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl
Website: www.gemeente-oldambt.nl

Provincie Groningen

Postbus 610
9700 AP Groningen
Tel (050) 316 49 11
Fax (050) 316 49 33
E-mail: info@provinciegroningen.nl
Website: www.provinciegroningen.nl
 

 

 

TOP

 


 

 

 

Animatie kavels

 

 

 

 

Blauwestadgebied

 

Meer: 800 ha.

Bevaarbaar: 650 ha.

Diepte: minimaal 1.30 m.

Inhoud: 14.000.000 m3

Waterberging:4.000.000 m3

Lengte dijken: 25 km.

Aantal kavels: 1.480.

 

 

 

 

Surfen op het Oldambtmeer.

 

 

 

 

De strijd tegen het water

 

In het Oldambt waar de mensen een paar honderd jaar geleden een verwoedde strijd leverden tegen de steeds maar weer oprukkende Dollard, die hun land vele malen overstroomde, zullen de nu vaak braakliggende landbouwgronden weer onder water worden gezet.

 

 

 

 

aanlegsteiger

 

 

 

 

Economisch zwakke gebied.

 

In het Oldambt bestaat in 1997 een structurele werkloosheid van 6.000 mensen op een beroepsbevolking van 26.000 mensen. In 1850 verdienden nog 44% van de kostwinners hun loon in de landbouw. Door de mechanisatie na de Tweede Wereldoorlog was dat in 1950 nog 20% en in 2002 nog slechts 2%.

 

 

 

 

Zeilen op het meer

 

 

 

 

De bevolking

 

De bevolking stond in het begin nogal sceptisch tegenover het plan. Naarmate de plannen vorderden werd het steeds breder gedragen.

 

 

 

 

De Boeren

 

De 60 boeren die geheel of gedeeltelijk hun land en/of bedrijf kwijt raakten waren niet zo gelukkig met het plan. Ze vreesden dat het geld waarmee hun bedrijven zouden worden uitgekocht, onvoldoende middelen op zou leveren om elders een nieuw bedrijf te kunnen gaan starten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgelegenheid

 

Het project zal gedurende de aanleg 4.000 manjaren aan werk opleveren. Na de realisatiefase blijft er een structurele werkgelegenheid over van minimaal 400 arbeidsplaatsen.

 

 

 

 

Woonmilieus

 

De woningen worden gerealiseerd in vijf woonmilieus te weten: Het Dorp (compacte bebouwing aan de haven), De Wei (kavels aan het water), Het Wold (grote kavels voor eigen ideeŽn), Het Riet (besloten eilanden met sfeervolle beschutting) en Het Park (parkachtig karakter).

 

 

 

 

Dorp aan het water

 

 

 

 

De woningen

 

De ontwikkelaars hebben besloten om tweederde deel van de 1.480 huizen kant en klaar aan te bieden aan de kopers. Daarnaast worden vierhonderd kavels vrij uitgegeven.

 

 

 

 

Woning in Het Riet

 

 

 

 

Waterschap Hunze en Aa's

 

Het waterschap Hunze en Aa's gaat zorgen voor het beheer van het water. Het schap neemt de kosten voor het onderhoud van dijken en beschoeiingen op zich. Bij extreem hoge waterstanden zal het Oldambtmeer als buffer worden gebruikt.

 

 

 

 

Water

 

 

 

 

De eerste boom

 

De trotse Gedeputeerde Marc Calon tijdens het planten van de eerste boom  voor Blauwestad op 10 november 2001.

 

 

 

 

Gedeputeerde Marc Calon

 

 

 

 

Start grondwerk

 

Op 14 januari 2004 startte Minister Dekker (VROM) het grondwerk. Ze noemde Blauwestad "een spectaculair plan, dat van lef, moed en visie getuigt en een belangrijke impuls voor de regio zal zijn".

 

 

 

 

Minister Dekker van VROM

 

 

 

 

Koningin Beatrix vult meer

 

Op 12 mei 2005 liet koningin Beatrix het eerste water in het Oldambtmeer. Eind 2006 was het meer volledig vol gelopen.

 

 

 

 

Koningin Beatrix op 12 mei 2005

 

 

 

 

Kroonprins Willem Alexander op bezoek

 

Op 4 oktober 2005 liet kroonprins Willem Alexander zich tijdens een werkbezoek voorlichten over de vorderingen in Blauwestad.

 

 

 

 

Willem Alexander op werkbezoek

 

 

 

 

De Gouden Piramide

 

Op 26 november 2005 won Blauwestad de Gouden Piramide 2005. Dit is een prijs uitgegeven door het Rijk voor het meest inspirerende opdrachtgeverschap op het gebied van de architectuur, stedenbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening. 

 

 

 

 

De Trofee

 

 

 

 

 

 

Informatiecentrum Blauwstad

Dir: Marco Groenhof

Elfenbank 100
9685 ED Blauwestad
Tel. (0597) 47 10 10
Fax (0597) 47 10 19

 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.
Laatste update: 10 januari 2017