Actueel - Nieuwscentrum


 

Nieuwslogo

 

In dit nieuwscentrum komt het belangrijkste nieuws uit Midwolda en de directe omgeving binnen. Ook vindt u hier nieuws over de gemeente Oldambt en het woon-, natuur- en recreatieproject Blauwestad. Voor videoverslagen en een archief met filmpjes, kunt u terecht in de rubriek DDM-Internet TV of op ons YouTube-kanaal. Eventuele reacties kunt u in ons Forum plaatsen. Mag u echt niets ontgaan? Wandel dan regelmatig dit nieuwscentrum binnen.

 


 

 

De volgende wijzigingen zijn kortgeleden in het DDM aangebracht: New animatie

 

  1. In de rubriek Actueel - DDM Internet TV ziet u reportages over de Jaarwisseling in Midwolda - 2017,  Moes- en natuurtuinschool Struunhoukje, Sint Maarten in Midwolda en de Opening Blauwe Passage;
  2. De rubriek Overheid - Schoolplein is bijgewerkt;
  3. De rubriek Bedrijven - Sponsors is geactualiseerd;
  4. De rubriek Blauwestad - Het Dorp heeft een update ondergaan;
  5. De webpagina Algemeen - Colofon is bijgewerkt;
  6. De webpagina Blauwestad - Het Plan heeft een update ondergaan;
  7. Het Digitale Dorp Midwolda is nu ook op Facebook te vinden;
  8. In de rubriek DDM-Webcamera kunt u een fotoreportage zien van de schilderijen die door vrijwilligers voor woonwijk De Wissel gemaakt zijn.

 

Bernard Brondijk, webmaster DDM

TOP

 


 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 


 

 

Gisteren is er een nieuwe vervoersmogelijkheid onthuld voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel of scootmobiel. De Zonnebloemauto, die vanaf vandaag te huur is, biedt mensen met een lichamelijke beperking meer bewegingsvrijheid. Mensen die hun leven moeten doorbrengen in een rolstoel of scootmobiel kunnen er vaak niet zomaar even op uit. Een eigen auto aanpassen is kostbaar en het openbaar vervoer biedt niet altijd een passende oplossing. De Zonnebloemauto biedt flexibel en betaalbaar vervoer voor mensen met een lichamelijke beperking. De auto speelt in op de wens om zelfstandig te zijn en te kunnen gaan en staan waar men wil. De Zonnebloemauto werd gisteren onthuld door wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt. Klasina Streunding ontving symbolisch de sleutel. Zonnebloemauto in gebruik genomen. ( Foto: Flip Slik)Zij is gebonden aan een rolstoel en gaat er binnenkort een dagje op uit met de Zonnebloemauto. ”Ik ga naar mijn zoon en schoondochter in Mijdrecht. Dat is bijna vijfhonderd kilometer op en neer. Met zo’n afstand is één klap mijn kilometerbudget van deeltaxi Valys op. Dan kan ik het hele jaar nergens meer naartoe. Met de Zonnebloemauto kan ik gewoon iedere keer op pad. Dat vind ik geweldig”, vertelt Streunding enthousiast. De Zonnebloemauto heeft vijf zitplaatsen én ruimte voor een rolstoel of scootmobiel, zodat mensen samen met hun vrienden, familie of kennissen op pad kunnen. De auto is te huur voor 40 euro per dag. Mocht de huurder geen chauffeur hebben, dan beschikt de Zonnebloem over een pool van vrijwilligers in de regio Winschoten. De auto is te huur bij hulpmiddelenleverancier RSR aan de Papierbaan 49 in Winschoten. Henk Gernaat, vestigingsmanager RSR Winschoten: “RSR maakt mensen mobiel. Dat is precies wat de Zonnebloemauto óók doet. Daarom werken we graag mee aan dit initiatief. Wij zijn er trots op om de verhuurlocatie te zijn voor onze regio.” Meer informatie over de Zonnebloemauto is te vinden op www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto. De Zonnebloemauto is een initiatief van de Zonnebloem en wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde in samenwerking met hulpmiddelenleverancier RSR.

 Foto: Flip Slik.

 

Bron: DDM, 13 juli 2017.

TOP

 


 

 

In een onlangs verzonden brief aan alle horeca-ondernemers in het uitgaansgebied van Winschoten vraagt burgemeester Pieter Smit van Oldambt aandacht voor de risico’s van het gebruik van lachgas. Veelvuldig recreatief gebruik van lachgas als partydrug is gevaarlijk voor zowel de volksgezondheid als de (verkeers)veiligheid. Juridische instrumenten om het verstrekken en het recreatief gebruik van lachgas te verbieden bestaan momenteel (nog) niet. Voor Pieter Smit is dit geen reden om af te wachten tot zich onverhoopt een incident voordoet. “Waarschuwen is wel het minste wat ik onder deze omstandigheden kan doen. Daarvoor zijn de risico’s te groot”, aldus Smit. Lachgas wordt verstrekt in ballonnen. Het inhaleren ervan zorgt voor een kortdurende maar sterke roes. Het bewustzijn daalt en de gebruiker kan door het tijdelijke zuurstoftekort duizelig worden of hoofdpijn krijgen. Ook verwardheid, misselijkheid, gevoelloosheid of tintelingen en flauwvallen zijn bekende effecten van het gebruik van lachgas. In combinatie met alcohol en/of drugs worden deze effecten nog eens versterkt. Gebruikers kunnen na gebruik nog uren onoplettend blijven. Deelname aan het verkeer wordt daarom ook ernstig afgeraden. Het onderzoek naar de gevolgen van veelvuldig gebruik van lachgas op de lange termijn is nog niet afgerond. Aangezien het brein van jongeren nog in ontwikkeling is, is voorzichtigheid met het gebruik van ‘psychoactieve stoffen’ geboden. Met zijn brief aan de horeca-ondernemers hoopt Pieter Smit dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van ongelukken als gevolg van het gebruik van lachgas.

 

Bron: DDM, 29 mei 2017.

TOP

 


 

 

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen organiseert, in samenwerking met het UMCG, op donderdagavond 13 juli een voorlichtingsbijeenkomst over borstreconstructie. Tijdens deze voorlichtingsavond informeren de plastisch chirurgen van het Ommelander Ziekenhuis u over de behandelmogelijkheden op het gebied van reconstructie, volumebehoud en volumeherstel na een borstoperatie of als aanvulling op de behandeling van borstkanker. Na een borstkankerbehandeling kan het uiterlijk van de borst veranderen en dat kan van grote invloed zijn op iemands leven. Het zelfvertrouwen vermindert en ook dingen als sporten of zonnen zijn opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Gelukkig bestaan er verschillende behandelingen om de aangedane borst te verfraaien. Plastisch chirurgen Ilona Hospers en Vera van Aalst van het Ommelander Ziekenhuis vertellen tijdens de informatiebijeenkomst over de verschillende mogelijkheden. Ook is er die avond een ervaringsdeskundige aanwezig die haar persoonlijke verhaal over een borstreconstructie vertelt. Uiteraard is er tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 13 juli van 19.00 tot 21.00 uur in In de Stallen, Oosteinde 10 in Winschoten en is bedoeld voor (ex)borstkankerpatiënten, hun naasten, huisartsen en andere belangstellenden. Vanaf 18.45 uur is de zaal open en staan thee en koffie klaar. De toegang is gratis. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wel vragen wij u, in verband met het beperkte aantal plaatsen, om u vooraf aan te melden via 088-066 1000 of via aanmelden@ozg.nl onder vermelding van uw emailadres, telefoonnummer, aantal personen en naam van de bijeenkomst.

 

Bron: DDM, 11 juli 2017.

TOP

 


 

 

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft het keurmerk ontvangen van Beste Werkgever 2017-2018. Dit keurmerk wordt jaarlijks uitgegeven door Effectory en Intermediair aan organisaties die zich onderscheiden als werkgever, ten opzichte van het gemiddelde in hun eigen branche in Nederland. Het Ommelander Ziekenhuis is dus vergeleken met andere ziekenhuizen. De score was bovengemiddeld en daarom is het keurmerk toegekend. De gegevens zijn afkomstig uit het medewerkersonderzoek dat eerder dit jaar is afgenomen onder alle medewerkers. Beste Werkgevers is Nederlands grootste keurmerk voor goed werkgeverschap. De score is gebaseerd op 6 elementen; werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Effectory ontwikkelde de Beste Werkgevers Scan. Organisaties met meer dan 100 medewerkers kunnen deze scan gratis uitvoeren. De resultaten van de scan geven met name inzicht in de werkbeleving van medewerkers én kansen om te verbeteren. Jaarlijks beoordelen meer dan 400.000 medewerkers meer dan 300 werkgevers. Voor meer informatie: www.beste-werkgevers.nl. Aan alle winnende organisaties wordt ook een Award uitgereikt. De uitreiking vindt plaats in februari 2018.

 

Bron: DDM, 24 juli 2017.

TOP

 


 

 

De jaarrekening en het jaarverslag 2016 van de gemeente Oldambt laten een positief resultaat zien van 5 miljoen euro. Wethouder Kees Swagerman (Financiën) is trots: “2016 was een dynamisch jaar voor ons. De begroting van vorig jaar was op verschillende onderdelen krap en we hadden te maken met bezuinigingen. Daarbij werden wij geconfronteerd met onvoorziene ontwikkelingen. Dat wij uiteindelijk enkele miljoenen overhouden, stemt mij daarom erg tevreden.” Het positieve resultaat over 2016 wordt veroorzaakt doordat ontvangen gelden op een aantal grote posten positiever zijn uitgevallen dan begroot. Het gaat dan om de door het Rijk gedecentraliseerde taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarbij is 1,5 miljoen euro bestemd voor de regionale krimpaanpak in 2016 nog niet uitgeven. Van dat bedrag is 3 ton bestemd voor de gemeente Oldambt. Deze gelden besteedt de gemeente in 2017. Ook is de uitkering uit het Gemeentefonds voor 2016 en eerdere jaren positiever geweest dan het begrote bedrag van 0,6 miljoen euro. Van de 5 miljoen euro die de gemeente nu overhoudt, hevelt zij 2,8 miljoen euro over naar 2017. De gemeente voegt 2 miljoen euro toe aan de Algemene Reserve. Uit het jaarverslag 2016 concludeert de gemeente verder dat veel beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord 2014-2018 al zijn gerealiseerd of in uitvoering zijn. Bovendien blijkt dat de gemeente veel extra werkzaamheden verrichtte voor ontwikkelingen die niet in dit akkoord waren voorzien, zoals de bouw van een noodopvang en de dringende vraag van het Rijk om bij te dragen aan de permanente huisvesting van asielzoekers. Daarnaast gingen de reguliere kerntaken van de gemeente ook gewoon door zoals de dienstverlening aan burgers. Maar ook uitvoerende zaken zoals bijvoorbeeld belastinginning, het onderhoud aan ons groen, wegen en riolering, maar ook het helpen van inwoners aan werk of een passende uitkering. In het jaarverslag beschrijft de gemeente enkele belangrijke gebeurtenissen uit 2016. Zo legde de transformatie in het sociaal domein forse druk op onze medewerkers. Daar waar in 2015 alles nog nieuw was, is het in 2016 gelukt om hier meer de gewenste vernieuwingsstructuur en regelmaat in de uitvoering te krijgen. Rondom de aanbesteding van de huishoudelijke hulp ontstond vorig jaar veel onrust en discussie waardoor deze tot tweemaal toe moest worden stopgezet. De huidige aanbesteding leverde een mooi resultaat op qua aanbieders. Ook in een ander belangrijk dossier, het Akkoord van Westerlee, is de gemeente met minder partijen doorgegaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er is een nieuwe projectorganisatie opgezet, die nu actief is. Op maandag 26 juni 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het jaarverslag en de jaarrekening over 2016.

 

Bron: DDM, 18 mei 2017.

TOP

 


 

 

De Rijdende Popschool in het Oldambt.De nieuwe cyclus van popschool Midwolda/ Oostwold start aankomende woensdag weer! Bij "De Rijdende Popschool" krijgen kinderen, jongeren en volwassenen muziekles in een bandje. Om mee te doen met "De Rijdende Popschool" hoef je geen instrument te kunnen bespelen en je hoeft ook niets te huren of te kopen. De muziekschool komt naar de dorpen toe met alle spullen die nodig zijn, zoals instrumenten, versterkers, microfoons en een zanginstallatie. Benieuwd? Schrijf je in op de website óf kom woensdag 31 mei naar de gratis kennismakingles van 16:30 - 17:30 in bredeschool De Meerkant in Oostwold! U kunt u aanmelden via de website van de De Rijdende Popschool.nl. Meer foto's van de "De Rijdende Popschool" kunt u op onze Facebookpagina bekijken.

 

Bron: DDM, 29 mei 2017.

.TOP

 


 

 

Koningin Máxima bracht vandaag een bezoek aan het hoge noorden. Vanochtend bracht de Koninklijke Hoogheid een bezoek aan Nieuw-Buinen in Drenthe en vanmiddag vereerde ze Winschoten met een bezoek. Langs de afzetting probeerden heel veel mensen een blik van hun geliefde Koningin op te vangen. De vorstin arriveerde rond een uur per limousine bij het paviljoen in het rosarium in Winschoten om daar een roos te benoemen met de prachtige naam, u raadt het al, "Koningin Máxima". Een roos die volgens een spreker prima te combineren valt met de roos "Alexander". Koningin Máxima bezoekt rosarium in Winschoten.Máxima moest daar hartelijk om lachen. Nadat ze de roos haar naam had gegeven, liep ze door de prachtig bloeiende rozenhaag in het rosarium. De Koningin was schitterend gekleed in een bordeauxrode kanten jurk met daaronder een korte rok waardoor haar benen voor een groot deel zichtbaar waren. Ze straalde van oor tot oor. In het rosarium overhandigden lieftallige dames de nieuwe roos aan de bezoekers. Het was wel moeilijk om goede opnamen van de vorstin te maken, want ze droeg nogal een grote hoed. Rond kwart voor drie vertrok het gezelschap weer. Het Rosarium bestaat 50 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. De nieuwe roos is speciaal gekweekt om dit te vieren. Het centrum van Winschoten stond vandaag in het teken van het bezoek van Máxima. De mensen die niet de gelegenheid kregen om een foto van haar te maken, konden vanmiddag in de Langestraat met een look a like van Máxima op de foto. Lijkt het toch net alsof je met de echte Koningin op de foto bent gekomen. Ondanks de moeilijke omstandigheden, i.v.m. de beveiliging van Máxima , is het toch gelukt om een mooie reportage van het bezoek te maken. U kunt de reportage bekijken op onze Facebookpagina. Het DDM wenst u veel kijkplezier.

 

Bron: DDM, 13 juni 2017.

TOP

 


 

 

De gemeente Oldambt en Menzis zijn eind 2016 gestart met het aanbieden van speciale zorgverzekeringspakketten aan minima. Cijfers laten zien dat deze samenwerking in het eerste jaar zeer succesvol is verlopen. Voorheen bood de gemeente Oldambt een korting op de reguliere zorgverzekeringspakketten. Een product passend bij het gemeentelijke armoedebeleid. Hiervoor in de plaats zijn de GarantVerzorgd-pakketten gekomen. Dit zijn zorgverzekeringspakketten met extra’s voor de gemeentelijke doelgroep. De gemeente betaalt deze extra’s. Inwoners worden gecompenseerd voor hun meerkosten aan zorg en ondersteuning. Het is dan ook niet meer alleen een product dat past in het armoedebeleid, maar een product dat een belangrijke rol speelt bij overige beleidsterreinen in het sociaal domein zoals de gezondheidsbevordering en re-integratie. Middels een amendement heeft de raad de doelgroep verruimd naar inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Op basis van ervaringscijfers van collega gemeenten, die de speciale zorgverzekering al eerder hebben ingevoerd, was de verwachting dat na drie jaar zo’n 30% van de potentiele doelgroep gebruik maakt van de verzekering. Het eerste jaar laat een bereik zien van ruim 14%. Het merendeel van de verzekerden heeft gekozen voor het meest uitgebreide zorgverzekeringspakket, waarbij het eigen risico volledig is meeverzekerd. 46% bevindt zich in de leeftijdscategorie van 55 jaar of ouder. Inwoners van Oldambt die de GarantVerzorgd verzekering van Menzis afnemen, zijn over het algemeen zeer tevreden. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van Menzis onder meerdere gemeenten. Daarin scoort Oldambt een 7,8 een neemt daarmee de 2de plaats in van 105 deelnemende gemeenten. Vooral op het gebied van de administratieve verwerking, vergoedingen en declaraties is men tevreden. Verbeterpunten zien de respondenten vooral in de hoogte van de premie.

 

Bron: DDM, 31 mei 2017.

TOP

 


 

 

Kinderen die opgroeien in de Duits-Nederlandse grensstreek, hebben profijt van het leren van hun buurtaal. Het vergroot hun wereld, neemt remmingen weg en ze leren over de taal en cultuur van hun buurland. Grensgemeente Oldambt geeft hieraan een impuls door al haar basisscholen een aanbod te doen voor de groepen 5 en 6. In 2015 hebben vijf basisscholen meegedaan aan een proef Duits op de basisschool voor de groepen 8. Deze pilot - op initiatief van wethouder onderwijs Bard Boon - is destijds positief beoordeeld. Dat was reden voor de gemeente Oldambt om een leerkracht aan te stellen en een aanbod te doen aan haar basisscholen voor Duitse les in de groepen 5 en 6 in schooljaar 2017-2018. Franzis Wiese, die als moedertaal Duits heeft, gaat de lessen Duitse taal en cultuur geven op de Oldambtster basisscholen. Aan bod komt steeds een goede mix uit beleven, kijken, luisteren, spreken en communiceren. In april 2018 is er bijzondere aandacht voor de ‘Dag van de Duitse Taal’. De leerlingen gaan tijdens de lessen veel zelf doen en beleven hoe leuk het is om Duits te leren.

 

Bron: DDM, 23 juni 2017.

 

TOP

 


 

 

Gasterij Smits komt in handen van Erik Nap, de voormalige kok van de horecagelegenheid in Midwolda. Eigenaren Bennie en José Smits beginnen een nieuw horeca-avontuur in Winschoten. Bennie Smits (62) is blij dat zijn horecazaak in goede handen komt. ,,Erik was ooit kok bij ons. Vervolgens is hij iets anders gaan doen, maar het kriebelt weer bij Erik en de Gasterij overnemen is een uitgelezen kans voor hem.” Smits zegt dat er niets verandert. ,,Het personeel, ongeveer twintig medewerkers, houdt zijn baan. Dat is mooi. Erik is nog steeds een prima kok, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed blijft gaan.” De handtekening is nog niet gezet, maar Smits heeft het personeel al ingelicht over de op handen zijnde directiewissel. Op 1 juli gaat Nap officieel aan de slag. Op hun lauweren rusten is er voor Bennie en José Smits niet bij. ,,We beginnen een nieuw horeca-avontuur. Het liefst in het centrum van Winschoten. Er zijn voldoende mogelijkheden. Stilzitten is niets voor ons. De horeca geeft ons nog volop voldoening en uitdaging. Achter de geraniums zitten kan altijd nog. Wij moeten in beweging blijven.’’ Bennie Smits zegt al nagedacht te hebben over een nieuw horeca-avontuur. Het liefst wil het echtpaar een dagzaak beginnen in hartje Winschoten, maar wel met de mogelijkheid dat er ook ’s avonds kan worden gegeten. Bennie Smits denkt dat ongeveer drie, vier medewerkers nodig zijn om de zaak, met plaats voor vijftig tot zestig mensen, draaiende te houden. ,,Het is ook een beetje afhankelijk of de gemeente meewerkt met de vergunningverlening en zo. Maar daar heb ik vertrouwen in.” Smits verwacht in september, oktober zijn nieuwe zaak te kunnen openen. Ruim twee decennia zijn Bennie en José actief als eigenaren van Gasterij Smits. In 1995 kochten ze het toenmalige dorpshuis De Schakel van toen nog gemeente Scheemda. Ze maakten er een succesvolle horecazaak van die inmiddels regionale bekendheid geniet. Ze zijn al 34 jaar actief in de horeca.

 

Bron: DvhN, 18 mei 2017.

TOP

 


 

 

Vanaf juni 2017 is het handenteam in het Ommelander Ziekenhuis Groningen uitgebreid met drie plastisch chirurgen en heet nu officieel ‘hand- en polsteam Ommelander Ziekenhuis’. Hierdoor is zowel de expertise als de capaciteit fors uitgebreid. De zorg voor mensen met klachten van onderarm, pols en hand is nu optimaal. Sinds vijf jaar is er een handenspreekuur in het Ommelander Ziekenhuis waarbij twee traumachirurgen, Vincent Heemskerk en Marcel Pranger, samenwerken met handtherapeuten van de Praktijk voor Handtherapie Groningen. Door de komst van de plastisch chirurgen kunnen mensen in het Ommelander Ziekenhuis terecht voor nog meer specifieke behandelingen aan de hand en pols. De plastisch chirurgen binnen het team zijn Ilona Hospers, Tim Middelberg en professor Paul Werker: “Het mooie is dat we echt als één team werken. We kunnen gebruik maken van elkaars expertise en dat zorgt ervoor dat we de patiënt een nog gerichter behandeladvies kunnen geven”. Ook de traumachirurgen, Marcel Pranger en Vincent Heemskerk, en handtherapeut John Schaap zijn blij met de uitbreiding: “Door onze nauwe samenwerking sluiten we meer aan bij de behoefte van de patiënt om niet voor één probleem naar meerdere zorglocaties te moeten. Bovendien kunnen ook meer gecompliceerde behandelingen nu in Winschoten en Delfzijl uitgevoerd worden. Hierdoor hoeven patiënten uit de regio niet meer naar Groningen te rijden voor hun behandeling”. De wachttijden voor deze behandelingen zijn kort, waardoor patiënten snel geholpen kunnen worden. Alle chirurgen in het hand- en polsteam van het Ommelander Ziekenhuis hebben als aandachtsgebied handchirurgie, waardoor het Ommelander Ziekenhuis veel extra expertise op dit gebied in huis heeft. Deze uitbreiding van het zorgaanbod met hele specialistische zorg in de regio is mogelijk dankzij de samenwerking van zorgprofessionals in het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

 

Bron: DDM, 22 juni 2017.

TOP

 


 

 

Oostwold-airshow 2015.Tijdens de Pinksterdagen hebben we op vliegveld Oostwold kunnen genieten van een prachtige en zeer goed georganiseerde Oostwold-Airshow. Bloedstollende aerobatics, formatie- en kunstvliegen en een scala aan warbirds waaronder maar liefst vier Spitfires. Prachtig was het optreden van de dames van het Wingwalkersteam uit Engeland. Zij deden allerlei stunts boven op de vleugels van hun vliegtuig. Op de grond kon men genieten van een static display van prachtige vliegtuigen. Er was een legerkamp uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig, oude tractoren, etc. etc. De beide airshows trokken ongekend veel publiek. Er kwamen maar liefst 30.000 betalende bezoekers naar het vliegveld. Zondag raakten de kassa's en het internet daardoor even ontregeld. Langs de toegangswegen naar het vliegveld stonden veel auto's geparkeerd. De mensen probeerden op grote afstand toch nog wat van het spectakel mee te krijgen. Veel mensen kijken nu al uit naar de Oostwold-Airshow van Pinksteren 2019. Het DDM maakte voor u een fotoreportage, die u op onze Facebookpagina kunt bekijken. Veel kijkplezier.

 

Bron: DDM, 6 juni 2017.

TOP

 


 

 

Hare Majesteit Koningin Máxima onthult en doopt dinsdagmiddag 13 juni een nieuwe roos bij een landelijk symposium in het Rosarium in Winschoten. De Nederlandse Rozenvereniging en de gemeente Oldambt organiseren het symposium ter ere van het vijftigjarig bestaan van het Rosarium. De gemeente heeft 2017 daarom uitgeroepen tot Jaar van de Roos. De Nederlandse Rozenvereniging en gemeente Oldambt zijn gastheer van dit symposium. Rozenboog in Rosarium in Winschoten.Tijdens het symposium staan de bodem, onderstammen, export van onderstammen uit het gebied en de ontwikkeling van de nieuwe roos centraal. De grootste kwekers uit de rozenwereld ontwikkelen zo’n vijf tot tien rozen op jaarbasis. Maar deze nieuwe roos is speciaal voor het vijftigjarig bestaan van het Rosarium. Verder is de roos van Nederlandse bodem en valt op door een mooie bloem en prachtige kleur. Koningin Máxima onthult deze nieuwe roos en zal deze vervolgens dopen met bronwater uit Bad-Nieuweschans. De roos is vanaf dat moment te bewonderen in het Rosarium. Het Rosarium is een proeftuin voor rozen en werkt mee aan het keuren en ontwikkelen van goede rozensoorten. In totaal zijn er in het Rosarium in Winschoten circa twintigduizend rozen te zien van 320 verschillende rassen. Bijna tachtig procent van de wereldproductie van rozenonderstammen wordt in de regio Winschoten gekweekt. Jaarlijks worden ongeveer zeventig miljoen onderstammen over de hele wereld geëxporteerd. Voor meer informatie over Jaar van de Roos: www.gemeente-oldambt.nl/jaarvanderoos.

 

Bron: DDM, 16 mei 2017.

TOP

 


 

 

De familie Poolman uit Vlagtwedde is door ondernemer Koen Meijer – eigenaar van De Toekomst in Scheemda – uit 92 inzendingen aangewezen als winnaar van de prijsvraag over de toekomstbestendige functie voor de voormalige strokartonfabriek. Zij winnen € 5.000,-. Koen Meijer: “Met de invulling van kleine en grote evenementen in en om De Toekomst in samenwerking met derden, presenteert de familie Poolman een toekomstbeeld die reuring brengt in de regio en die past bij de kansen die ik en de gemeente ook zien. Deze prachtige oude kartonfabriek en het enorme terrein er omheen zijn ideaal voor deze invulling. Er is nu al interesse getoond uit het binnen- en buitenland om hier iets te organiseren. Dat is een goed teken.” “Ik ben blij dat we nu een winnaar hebben en dit mooie stukje cultureel erfgoed een tweede leven kunnen geven,” vertelt wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt. “Het organiseren van evenementen past binnen de huidige bestemming en als ik hoor dat er nu al animo is, is de kans op een nieuwe trekpleister in de gemeente groot. We hebben Koen Meijer wel geadviseerd om snel met aanwonenden en dorpsbelangen in gesprek te gaan.” Koen Meijer nodigt voor de zomer nog alle direct aanwonende buren uit. Koen Meijer: “Als goede buur ga ik de mensen die rondom dit terrein wonen, uitnodigen om de locatie te laten zien en de eerste plannen te presenteren. Misschien heb ik dan wel een primeur voor hen. Samen willen we er uiteindelijk wat moois van maken.”

 

Bron: DDM, 1 juni 2017.

TOP

 


 

 

In de concept-Omgevingsvisie van de gemeente Oldambt is aandacht voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Om deze transitie te bevorderen wil het college initiatieven voor bijvoorbeeld zonneparken en kleine windmolens stimuleren, zolang die de landschappelijke waarden van dit gebied niet aantasten. “Wij hopen hiermee zowel onze wens als die van onze inwoners een impuls te geven”, vertelt wethouder Laura Broekhuizen (Ruimtelijke Beleid). “Er is draagvlak voor duurzame energie in de vorm van zonneparken en kleine windmolens. Dat bleek tijdens onze bijeenkomsten over de Omgevingsvisie voor inwoners en stakeholders, maar ook uit een online vragenlijst. Ruim 90 procent is positief over zonneparken. Als dit programma straks definitief is, hebben wij een instrument om initiatieven te toetsen en zijn we een stap dichterbij om een duurzame gemeente te worden.” Initiatieven uit onze samenleving wil de gemeente dus toetsen aan het programma ‘Inpassing zonneparken en kleine windmolens’. Hierin staat de uitwerking van hoe en waar zonneparken en kleine windmolens kunnen worden gerealiseerd. In de voorlopige versie van dit programma zijn gebieden bij het Emergobos en het Hondshalstermeer geschikt bevonden voor een eventueel zonnepark. Voor kleinere initiatieven bij bijvoorbeeld lintbebouwing en dorpen is ook ruimte. De eventuele invulling hiervan moet alleen in nauwe samenspraak met bijvoorbeeld belangenverenigingen gebeuren. In de visueel waardevolle open Dollardpolders en de cultuurhistorische polders ziet de gemeente geen ruimte voor zonneparken en kleine windmolens. De voorlopige versie van het programma (het ontwerp) deelt de gemeente nog met dorps- en wijkorganisaties. Het ontwerp ligt samen met de concept-Omgevingsvisie van 9 juni tot en met 19 juli 2017 ter inzage. Daarop kan iedereen reageren.

 

Bron: DDM, 1 juni 2017.

 

 

TOP

 


 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.

Laatste update: 24 juli 2017