Actueel - Nieuwscentrum


 

Nieuwslogo

 

In dit nieuwscentrum komt het belangrijkste nieuws uit Midwolda en de directe omgeving binnen. Ook vindt u hier nieuws over de gemeente Oldambt en het woon-, natuur- en recreatieproject Blauwestad. Voor videoverslagen en een archief met filmpjes, kunt u terecht in de rubriek DDM-Internet TV of op ons YouTube-kanaal. Eventuele reacties kunt u in ons Forum plaatsen. Mag u echt niets ontgaan? Wandel dan regelmatig dit nieuwscentrum binnen.

 


 

 

De volgende wijzigingen zijn kortgeleden in het DDM aangebracht: New animatie

 

  1. In de rubriek Actueel - DDM Internet TV ziet u reportages over de Jaarwisseling in Midwolda - 2017,  Moes- en natuurtuinschool Struunhoukje, Sint Maarten in Midwolda en de Opening Blauwe Passage;
  2. De rubriek Overheid - Schoolplein is bijgewerkt;
  3. De rubriek Bedrijven - Sponsors is geactualiseerd;
  4. De rubriek Blauwestad - Het Dorp heeft een update ondergaan;
  5. De webpagina Algemeen - Colofon is bijgewerkt;
  6. De webpagina Blauwestad - Het Plan heeft een update ondergaan;
  7. Het Digitale Dorp Midwolda is nu ook op Facebook te vinden;
  8. In de rubriek DDM-Webcamera kunt u een fotoreportage zien van de schilderijen die door vrijwilligers voor woonwijk De Wissel gemaakt zijn.

 

Bernard Brondijk, webmaster DDM

TOP

 


 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 


 

 

Op 4 mei werden overal in ons land de oorlogsslachtoffers herdacht die vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn gevallen. Op tv waren indrukwekkende reportages te zien vanaf de Waalsdorpervlakte bij Den Haag en vanaf het Nationaalmonument op de Dam in Amsterdam.Dodenherdenking bij het monument in Midwolda. In Midwolda was gisteravond een dodenherdenking in de dorpskerk. De heer Helmantel hield een voordracht en de kinderen van de basisscholen De Noordkaap en De Lichtboei lazen gedichten voor. Heel goed dat de kinderen van de basisscholen bij de herdenking betrokken worden, want zij zijn het die in de toekomst de vrede zullen moeten bewaren. Na het zingen van het 1e couplet van het Wilhelmus, gingen de mensen naar het kerkplein waar bij het monument door kinderen van beide basisscholen, namens de gemeente Oldambt, kransen werden gelegd. De andere aanwezigen konden bij het monument of op de oorlogsgraven bloemen leggen.
Vandaag is het 5 mei en vieren we Bevrijdingsdag. We herdenken 72 jaar leven in vrijheid. Overal hangen in ons dorp de rood-wit-blauwe vlaggen uit. Dankzij de geweldige inzet van miljoenen militairen, verzetstrijders en gewone burgers die vaak met hun leven hebben betaald voor onze vrijheid, kunnen wij nog steeds in alle vrijheid leven. Een groot goed, waar we heel zuinig op moeten zijn. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Meer foto's kunt u op Facebookpagina bekijken.

 

Bron: DDM, 5 mei 2017.

TOP

 


 

 

Wat hebben we er lang op moeten wachten, maar eindelijk wordt er dan begonnen met de sloop van de oude huurwoningen aan de Niesoordlaan in Midwolda. Vanmiddag om twee uur arriveerde een Convoi Exceptionnel op de kruising van de Hoofdweg met de Niesoordlaan. Prachtig om te zien hoe het enorme gevaarte stukje bij beetje door de bocht werd gemanoeuvreerd. Een pluimpje voor het vakmanschap van de chauffeur van Sloopbedrijf Rozenboom vof uit Appingedam. Op de plaats van de oude woningen komen 12 fraaie, gelijkvloerse en energieneutrale twee-onder-een-kap woningen terug. Op onze Facebookpagina kunt u een aantal foto's bekijken.

 

Bron: DDM, 12 april 2017.

TOP

 


 

 

Op zaterdag 2 juni 15:00 uur tot zondag 3 juni 15:00 uur 2018 wordt de SamenLoop voor Hoop Oldambt gehouden. Hierbij is een belangrijke stap gezet voor de SamenLoop voor Hoop Oldambt. Op dit moment is het bestuur van de SamenLoop druk bezig met het kiezen van een geschikte locatie waar de SamenLoop voor Hoop Oldambt plaats kan vinden. Hier zal later meer informatie over naar buiten gebracht worden. SamenLoop voor Hoop OldambtSamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker en vieren we het leven. Tijdens de loop zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van deelnemers die op een bijzondere wijze geld inzamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. De SamenLoop voor Hoop Oldambt is voor jong en oud en wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers. …ťn op de drie mensen wordt ooit geconfronteerd met de diagnose kanker. Door mee te doen met de SamenLoop voor Hoop strijd je mee tegen kanker ťn beleef je een leuk en hartverwarmend weekend. De commissies logistiek, commissies en sponsoring kunnen jouw hulp hard gebruiken! Ook bij de andere commissies is alle versterking welkom. Denk jij dat jij hier de juiste persoon voor bent, geef je dan op. Ook op andere gebieden kunnen wij alle hulp hard gebruiken, denk hierbij aan wandelaars en sponsoring. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar: slvholdambt2018@hotmail.com.

 

Bron: DDM, 8 mei 2017.

TOP

 


 

 

Na maandenlange voorbereiding werd op zaterdag 6 mei door Judoschool TRJ Oost-Groningen het 5e Blauwestad Judotoernooi gehouden in sporthal De Rietkraag in Oostwold. Het toernooi werd rond 9:00 uur geopend door burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt, met een slag op de “Gong”. Met een record aantal deelnemers van ruim 500 afkomstig uit Nederland en Duitsland staat het Blauwestad Judotoernooi inmiddels flink op de kaart. Een toernooi voor de gevorderde wedstrijd judoka met daarnaast voor de beginnende judoka een zogenaamd opstaptoernooi. De opstapwedstrijden werden geleid door scheidsrechtercursisten. 5e Blauwestad Judotoernooi.Namens onze club zijn Esmee Vos, Mike Oost en Olaf Banus alle drie geslaagd en mogen zich nu jeugdscheidsrechter noemen. Gefeliciteerd! Het toernooi was verdeeld in 4 blokken en de wedstrijden werden gehouden over 8 matten. Er werd de gehele dag gestreden om mooie prijzen. Voor de judoka’s die niet in de prijzen zijn gevallen, was er een mooie herinnering. Goud was er voor: Linn Koster, Savannah Luttje, Mike Oost, Heleen Pool, Milan Grave, Luna Arends, Harry Kerbof en Rick Brust. Zilver was er voor: Hein Bolle, Esmee Vos, Joyce Prins, Marijn Willems, Luna Arends, Vivien Kappert, Reshum Sagel, Luka de Vries, Rosan Mulder, Anouk Kerbof, Dion Willems, Ties Wollerich, Ronald Buter en Amar Dijkstra en Brons was er voor: Janniek Pool, Caylan Wering, Anjali Dijkstra, Jayden Joedoleksono, Stijn Hansma en Thom Sanders. Dankzij de ruim 100 vrijwilligers en sponsoren die onze club een warm hart toedragen, is ons lustrum toernooi een groot succes geworden en zo werd het ook door iedereen ervaren. Iedereen namens de Blauwestad Judotoernooicommissie heel erg bedankt! Voor meer informatie, locaties en 3 gratis proeflessen zie www.judotanrenjutsu.nl of like de facebookpagina.

 

Bron: DDM, 8 mei 2017.

TOP

 


 

 

De jaarrekening en het jaarverslag 2016 van de gemeente Oldambt laten een positief resultaat zien van 5 miljoen euro. Wethouder Kees Swagerman (FinanciŽn) is trots: “2016 was een dynamisch jaar voor ons. De begroting van vorig jaar was op verschillende onderdelen krap en we hadden te maken met bezuinigingen. Daarbij werden wij geconfronteerd met onvoorziene ontwikkelingen. Dat wij uiteindelijk enkele miljoenen overhouden, stemt mij daarom erg tevreden.” Het positieve resultaat over 2016 wordt veroorzaakt doordat ontvangen gelden op een aantal grote posten positiever zijn uitgevallen dan begroot. Het gaat dan om de door het Rijk gedecentraliseerde taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarbij is 1,5 miljoen euro bestemd voor de regionale krimpaanpak in 2016 nog niet uitgeven. Van dat bedrag is 3 ton bestemd voor de gemeente Oldambt. Deze gelden besteedt de gemeente in 2017. Ook is de uitkering uit het Gemeentefonds voor 2016 en eerdere jaren positiever geweest dan het begrote bedrag van 0,6 miljoen euro. Van de 5 miljoen euro die de gemeente nu overhoudt, hevelt zij 2,8 miljoen euro over naar 2017. De gemeente voegt 2 miljoen euro toe aan de Algemene Reserve. Uit het jaarverslag 2016 concludeert de gemeente verder dat veel beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord 2014-2018 al zijn gerealiseerd of in uitvoering zijn. Bovendien blijkt dat de gemeente veel extra werkzaamheden verrichtte voor ontwikkelingen die niet in dit akkoord waren voorzien, zoals de bouw van een noodopvang en de dringende vraag van het Rijk om bij te dragen aan de permanente huisvesting van asielzoekers. Daarnaast gingen de reguliere kerntaken van de gemeente ook gewoon door zoals de dienstverlening aan burgers. Maar ook uitvoerende zaken zoals bijvoorbeeld belastinginning, het onderhoud aan ons groen, wegen en riolering, maar ook het helpen van inwoners aan werk of een passende uitkering. In het jaarverslag beschrijft de gemeente enkele belangrijke gebeurtenissen uit 2016. Zo legde de transformatie in het sociaal domein forse druk op onze medewerkers. Daar waar in 2015 alles nog nieuw was, is het in 2016 gelukt om hier meer de gewenste vernieuwingsstructuur en regelmaat in de uitvoering te krijgen. Rondom de aanbesteding van de huishoudelijke hulp ontstond vorig jaar veel onrust en discussie waardoor deze tot tweemaal toe moest worden stopgezet. De huidige aanbesteding leverde een mooi resultaat op qua aanbieders. Ook in een ander belangrijk dossier, het Akkoord van Westerlee, is de gemeente met minder partijen doorgegaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er is een nieuwe projectorganisatie opgezet, die nu actief is. Op maandag 26 juni 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het jaarverslag en de jaarrekening over 2016.

 

Bron: DDM, 18 mei 2017.

TOP

 


 

 

Woensdagavond 29 maart jl. heeft het Groninger Huis in De Schakel in Midwolda voorlichting gegeven aan bewoners van de Niesoordlaan over de voorgenomen nieuwbouw die daar binnenkort zal plaatsvinden. Aan de Niesoordllaan worden oude huurwoningen gesloopt en vervangen door 12 twee-onder-een-kap woningen. De woningen komen niet in een lijn te staan, maar worden speel gesitueerd. Bouw twee-onder-een-kap woningen Niesoordlaan Midwolda.De woningen zijn zeer energiezuinig. De woningen worden voorzien van zonnepanelen en er is geen gasaansluiting meer nodig. De woningen zijn gelijkvloers en krijgen drie slaapkamers. De gevels hebben veel houtwerk. De huizen worden gebouwd in een groene omgeving. Het bos tussen de woningen en het strand langs het Oldambtmeer wordt uitgedund en voorzien van wandelpaden. Er komen links en rechts van de kruising Niesoordlaan-Parklaan twee doorsteken vanaf de Niesoordlaan naar het fietspad langs het strand. Gemeente is daarover nog in gesprek met Staatsbosbeheer, maar heeft de doorgangen toegezegd, aldus de woordvoerder van Groninger Huis. De verwachting is dat in april met de sloop van de oude huurhuizen wordt begonnen. Na de bouwvak wordt begonnen met de bouw van de nieuwe huizen. Het bouwplan ziet er prachtig uit en het belooft een hele verbetering te worden voor de uitstraling van de Niesoordlaan. Meer foto's van de woningen kunt u op onze Facebookpagina bekijken.

 

Bron: DDM, 31 maart 2017.

.TOP

 


 

 

Ontwerp obs. De Lichtboei voor Rozenfestival 2017.Kunstenaar Luc Leenknegt maakt samen met leerlingen van OBS de Noordkaap en CBS de Lichtboei een prachtige versiering voor het Rozenfestival. De versiering bestaat uit tien houten palen van vijf meter hoog waaraan doornen worden bevestigd. Bovenop de palen pronkt een houten roos. Tussen de houten ‘rozenpalen’ komen door de leerlingen gemaakte vlaggetjes te hangen. De versiering wordt gemaakt voor het Rozenfestival dat op 1 en 2 juli plaatsvindt in het Rosarium in Winschoten. In 2017 bestaat het Rosarium 50 jaar. Om dit te vieren wordt er dit jaar van alles georganiseerd, zoals een openlucht galerie, een rozensymposium en een rozenfestival. Het scholenproject, gecoŲrdineerd door kunstenaar Luc Leenknegt uit Oostwold, is ook ťťn van de onderdelen. Aan Luc is gevraagd om een versiering te bedenken voor het Rozenfestival welke gemaakt kan worden door leerlingen van scholen in Oldambt. Omdat de organisatie nogal wat voeten in aarde heeft, is gekozen voor twee scholen die dichtbij het atelier van Leenknegt gelegen zijn, namelijk OBS de Noordkaap en CBS de Lichtboei in Midwolda. Benieuwd naar het resultaat? De palen worden op donderdag 8 juni in het Rosarium geplaatst en blijven tot en met 3 juli staan.

 

Bron: DDM, 21 april 2017.

TOP

 


 

 

Met ingang van 1 juli 2017 gaat de gemeente Oldambt nieuwe contracten afsluiten met zorgaanbieders voor de huishoudelijke hulp. De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding is inmiddels gesloten en acht partijen hebben een inschrijving ingediend. In week 19 wordt definitief bekend via welke zorgaanbieders inwoners van de gemeente Oldambt huishoudelijke hulp kunnen ontvangen. Wethouder Bard Boon: “Ik ben tevreden over het aantal inschrijvingen voor de huishoudelijke hulp. Met acht aanbieders hebben de bijna ruim 1.300 inwoners die op dit moment huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen een ruime keuze en ze kunnen daarmee de hulp kiezen die bij hen past. Ik ben vooral blij dat de grootste zorgaanbieder van huishoudelijke hulp zich heeft ingeschreven, omdat er voor de grootste groep cliŽnten dan niets hoeft te veranderen.” De komende week worden de inschrijvingen op juistheid en compleetheid gecontroleerd, zodat er zo spoedig mogelijk na Pasen voorlopig gegund kan worden. Vervolgens treedt de wettelijke bezwaarperiode in werking. Na deze periode kan de gemeente met de partijen die voorlopig gegund hebben gekregen een overeenkomst sluiten. Op dat moment zullen alle cliŽnten huishoudelijke hulp een brief ontvangen van de gemeente. CliŽnten waarvan de huidige aanbieder niet heeft ingetekend voor de aanbesteding, ontvangen deze week al een brief waarin uitleg wordt gegeven over de overstap naar een andere zorgaanbieder.

 

Bron: DDM, 12 april 2017.

TOP

 


 

 

Vanaf komend weekend is Winschoten een nieuwe uitgaansgelegenheid rijker. Dan opent namelijk The Jagger Casino de deuren voor het grote publiek. Onder het genot van een gratis hapje en een drankje kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste kansspelen, aantrekkelijke jackpots en originele prijzen. Opening casino The Jagger in Winschoten.Zo wordt er de eerste maand meteen al een scooter verloot. Speciale aandacht is besteed aan de sfeervolle inrichting van het nieuwe pand aan de Tramweg. Zo zijn er comfortabele stoelen en is de vloer bekleed met een handgemaakt marsala rood gekleurd tapijt. Bijzonder details zijn de met planten beklede wanden en de bijzonder mooie ledlampen. Het pand oogt door zijn glazen pui, indeling en verlichting ruim en zeer toegankelijk. Bezoekers worden door vriendelijke gastvrouwen en gastheren welkom geheten en iedere nieuwe bezoeker krijgt speluitleg. Voor de spelers is er koffie, thee en andere drankjes en er wordt regelmatig met hapjes rond gegaan. Elke maand is er een aantrekkelijke kalender met diverse acties. Deze worden onder meer gepubliceerd via facebook@thejaggercasinowinschoten. Zo kan er deze week via Facebook een avondje uit voor vier personen worden gewonnen. De avond bestaat uit een diner in de Harbour JazzClub Winschoten inclusief 20 euro speeltegoed per persoon. Het team van The Jagger heet iedereen vanaf 21 jaar van harte welkom in het meest mooie en toegankelijke casino in de regio.

 

Bron: DDM, 2 mei 2017.

 

TOP

 


 

 

Gasterij Smits komt in handen van Erik Nap, de voormalige kok van de horecagelegenheid in Midwolda. Eigenaren Bennie en Josť Smits beginnen een nieuw horeca-avontuur in Winschoten. Bennie Smits (62) is blij dat zijn horecazaak in goede handen komt. ,,Erik was ooit kok bij ons. Vervolgens is hij iets anders gaan doen, maar het kriebelt weer bij Erik en de Gasterij overnemen is een uitgelezen kans voor hem.” Smits zegt dat er niets verandert. ,,Het personeel, ongeveer twintig medewerkers, houdt zijn baan. Dat is mooi. Erik is nog steeds een prima kok, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed blijft gaan.” De handtekening is nog niet gezet, maar Smits heeft het personeel al ingelicht over de op handen zijnde directiewissel. Op 1 juli gaat Nap officieel aan de slag. Op hun lauweren rusten is er voor Bennie en Josť Smits niet bij. ,,We beginnen een nieuw horeca-avontuur. Het liefst in het centrum van Winschoten. Er zijn voldoende mogelijkheden. Stilzitten is niets voor ons. De horeca geeft ons nog volop voldoening en uitdaging. Achter de geraniums zitten kan altijd nog. Wij moeten in beweging blijven.’’ Bennie Smits zegt al nagedacht te hebben over een nieuw horeca-avontuur. Het liefst wil het echtpaar een dagzaak beginnen in hartje Winschoten, maar wel met de mogelijkheid dat er ook ’s avonds kan worden gegeten. Bennie Smits denkt dat ongeveer drie, vier medewerkers nodig zijn om de zaak, met plaats voor vijftig tot zestig mensen, draaiende te houden. ,,Het is ook een beetje afhankelijk of de gemeente meewerkt met de vergunningverlening en zo. Maar daar heb ik vertrouwen in.” Smits verwacht in september, oktober zijn nieuwe zaak te kunnen openen. Ruim twee decennia zijn Bennie en Josť actief als eigenaren van Gasterij Smits. In 1995 kochten ze het toenmalige dorpshuis De Schakel van toen nog gemeente Scheemda. Ze maakten er een succesvolle horecazaak van die inmiddels regionale bekendheid geniet. Ze zijn al 34 jaar actief in de horeca.

 

Bron: DvhN, 18 mei 2017.

TOP

 


 

 

Op judo gebied is de Oldambtster ZoŽ Klunder (15) uit Midwolda al lang geen onbekende meer. Ze heeft inmiddels vele nationale en internationale prijzen op haar naam gezet. Ook de Sambo Bond Nederland vond het nu wel tijd, na haar ongeslagen Nationale kampioenstitels in 2014, 2015, 2016 en 2017, dat ZoŽ meer internationale ervaring zou moeten opdoen. Dit deed ze de afgelopen weken dan ook. Ze werd door de Nederlandse bond half april naar een European CupZoŽ Klunder uit Midwolda debuteert op EK Sambo 2017. toernooi in GenŤve (Zwitserland) en de onlangs gehouden Europese Kampioenschappen in Praag (TsjechiŽ) uitgezonden. Een geweldige ervaring en ze presteerde niet bepaald onverdienstelijk. In GenŤve in haar eigen categorie tot 19 jaar, behaalde ze een 1e plaats. Bij de senioren, waar ze nog net in mee mocht doen, behaalde ze een verdienstelijke 2e plaats. Ook op de onlangs gehouden Europese Kampioenschappen in Praag heeft ZoŽ in haar debuut op een EK laten zien met landen als Litouwen, Belarus, RoemeniŽ, GeorgiŽ, ArmeniŽ, Letland, Bulgarije, Spanje, Duitsland, Frankrijk en natuurlijk Rusland, waar sambo worstelen van origine wegkomt en een hele grote en populaire sport is, mee te kunnen komen. ZoŽ knokte zich op deze EK ’17 in de categorie youth tot 19 jaar, als aller jongste deelneemster in haar categorie, tot aan de wedstrijd om brons die ze op een puntje verschil verloor van een 18-jarige Letlandse Sambo Kampioene. Nu is het afwachten of ze door de FIAS – World Sambo Federatie en Sambo Bond Nederland geselecteerd word om op de WK - 2017 in Novi Sad te ServiŽ eind van het jaar mee te mogen doen. Meer foto's kunt u op onze Facebookpagina bekijken.

 

Bron: DDM, 24 april 2017.

TOP

 


 

 

Stichting Wisselwerking organiseert woensdag 5 april een avond voor inwoners van Midwolda met als thema "Wat gaan we doen met het Wissel-terrein?" De avond vindt plaats in Gasterij Smits, aanvang 20.00 uur. In januari dit jaar is de stichting opgericht. Ze heeft de verschillende ideeŽn die in het dorp leven over de invulling van het terrein uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid. Nu is er een voorlopig plan op papier gezet. De Wissel wordt een ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Midwolda. Een plein, een terrein voor sport en spel en een ‘belevingsroute’ door het bos. Op het plein wordt een gebouwtje gerealiseerd met ruimte voor ongeveer 30 mensen. Men kan hier terecht om versnaperingen te kopen en verenigingen kunnen er kleinschalige activiteiten organiseren. Om komen er een skatebaan en enkele kleine speelvoorzieningen. Tijdens de bewonersavond wordt het voorlopig plan gepresenteerd, en er is ruim gelegenheid zijn of haar mening, tips, verbeterpunten en/of aanvullende ideeŽn te geven.

 

Bron: DDM, 1 april 2017.

TOP

 


 

 

Hare Majesteit Koningin MŠxima onthult en doopt dinsdagmiddag 13 juni een nieuwe roos bij een landelijk symposium in het Rosarium in Winschoten. De Nederlandse Rozenvereniging en de gemeente Oldambt organiseren het symposium ter ere van het vijftigjarig bestaan van het Rosarium. De gemeente heeft 2017 daarom uitgeroepen tot Jaar van de Roos. De Nederlandse Rozenvereniging en gemeente Oldambt zijn gastheer van dit symposium. Rozenboog in Rosarium in Winschoten.Tijdens het symposium staan de bodem, onderstammen, export van onderstammen uit het gebied en de ontwikkeling van de nieuwe roos centraal. De grootste kwekers uit de rozenwereld ontwikkelen zo’n vijf tot tien rozen op jaarbasis. Maar deze nieuwe roos is speciaal voor het vijftigjarig bestaan van het Rosarium. Verder is de roos van Nederlandse bodem en valt op door een mooie bloem en prachtige kleur. Koningin MŠxima onthult deze nieuwe roos en zal deze vervolgens dopen met bronwater uit Bad-Nieuweschans. De roos is vanaf dat moment te bewonderen in het Rosarium. Het Rosarium is een proeftuin voor rozen en werkt mee aan het keuren en ontwikkelen van goede rozensoorten. In totaal zijn er in het Rosarium in Winschoten circa twintigduizend rozen te zien van 320 verschillende rassen. Bijna tachtig procent van de wereldproductie van rozenonderstammen wordt in de regio Winschoten gekweekt. Jaarlijks worden ongeveer zeventig miljoen onderstammen over de hele wereld geŽxporteerd. Voor meer informatie over Jaar van de Roos: www.gemeente-oldambt.nl/jaarvanderoos.

 

Bron: DDM, 16 mei 2017.

TOP

 


 

 

Op donderdag 20 april houdt het Ommelander Ziekenhuis, in samenwerking met de Hart- en Vaatgroep, haar 2e Hart- en Vaatcafť. Dit keer is het onderwerp ‘Hartfalen, mijn hart pompt niet goed, wat nu?’ Het Hart- & Vaatcafť is een ontmoetingsplaats voor hartpatiŽnten, partners, familie, mantelzorgers en andere belangstellenden. De bijeenkomst is van 19.30 – 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in hotel/restaurant In Den Stallen, Oostereinde 10 te Winschoten. Iedereen is van harte welkom en deelname is gratis. Aanmelden is echter wel verplicht. Het Hart- & Vaatcafť is een initiatief van de Hart & Vaatgroep en de afdeling Cardiologie van het Ommelander Ziekenhuis. Doel van deze bijeenkomst is in een informele sfeer lotgenoten en partners met elkaar in contact brengen en ervaringen, ideeŽn en zorgen uit te wisselen. Maar ook specialisten en verpleegkundigen ontmoeten en informatie inwinnen. Bij elk Hart- & Vaatcafť staat een onderwerp centraal. Een of meerdere sprekers geven hierover een presentatie. In het Ommelander Ziekenhuis zijn dit cardioloog mevrouw Permentier, hartfalenverpleegkundige mevrouw Switynk en diŽtist mevrouw Damman. Onderwerpen als de hartfalenpolikliniek, het doen van testen, het gesprek met de specialist, de behandeling, medicatie en leefstijladvies komen onder andere aan de orde. Tot slot vertelt een ervaringsdeskundige (patiŽnt) zijn persoonlijk verhaal. Er is ruim de gelegenheid om te pauzeren en de informatie-stands te bezoeken. Na de pauze worden patiŽnt en zorgverlener in een panel met elkaar in gesprek gebracht, waarbij de zorgverlener alle vragen beantwoord. De bijeenkomst is gratis maar aanmelden is wel verplicht. Dit kan via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 088-066 1000 of via e-mail: aanmelden@ozg.nl onder vermelding van het emailadres, telefoonnummer en aantal personen. Meer informatie over het Hart- & Vaatcafť is te vinden op de website www.ozg.nl en de website www.hartenvaatgroep.nl.

 

Bron: DDM, 14 april 2017.

TOP

 


 

 

Na de grijze- , groene - en papiercontainer krijgen de inwoners van Oldambt er vanaf januari 2018 een vierde container bij: de plastic- en blikjescontainer. De plastic- en blikjescontainer, voorzien van een oranje deksel, is de vervanger van de plastic zak die nu nog wordt gebruikt voor het inzamelen van plastic en drankkartons. Voor de aanschaf van ongeveer 15.000 containers trekt Oldambt bijna 800.000 euro uit. Afgelopen jaar is in het dorp Westerlee al geŽxperimenteerd met de extra container. ,,Op een aantal opmerkingen na waren mensen louter positief”, zegt wethouder Ricky van den Aker (CDA). Oldambt wil niet alleen uit oogpunt van efficiency van de plastic zak af. ,,We krijgen regelmatig klachten over weggewaaide zakken. Dat geeft alleen maar rotzooi op straat. We denken dat het straatbeeld netter wordt als we containers inzetten.” Oldambt voerde de speciale plastic zak voor plastic en karton in januari 2015 in. De aanschaf van plastic zakken en bezorging kost Oldambt nu nog 60.000 euro per jaar. Hoewel het scheiden van afval steeds beter gaat, meent Van den Aker dat er nog een extra slag gemaakt kan worden. Ze baseert zich daarbij op cijfers uit de afgelopen jaren. ,,In 2014 hadden we nog 243 kilo restafval per persoon. Een jaar later nog 136 kilo en afgelopen jaar is het weer enigszins gestegen, naar 146 kilo per persoon. We verwachten dat als we de nieuwe container gaan inzetten, voor plastic en blikjes, dat we het aantal kilo’s restafval weer naar beneden kunnen brengen. We mikken uiteindelijk nog op 100 kilo restafval.” Gevolgen voor het tarief heeft de nieuwe vorm van inzameling niet. Waar de inwoners vanaf 2018 wel rekening mee moeten houden, is dat de frequentie van ophalen gaat veranderen. ,,Het restafval, de grijze container, wordt straks eens per vier weken opgehaald. Nu is dat nog twee keer per maand. De papiercontainer gaat naar een keer in de vijf weken. Nu is dat nog een keer per vier weken.” Het is de bedoeling dat medewerkers van Synergon de plastic- en blikjesroute blijven lopen. ,,Daarvoor zetten we een vrachtauto in. Bijkomend voordeel is dat we ook nog beter controleren of er daadwerkelijk plastic en blikjes in de container zit.” Van den Aker voorziet weinig problemen met de invoering van het nieuwe systeem. Alleen voor huishoudens waar veel luiers worden gebruikt kan het tot problemen leiden. ,,Ze kunnen eventueel tegen meerprijs een extra container krijgen”, zegt Van den Aker.

 

Bron: DDM, 21 april 2017.

 

 

TOP

 


 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.

Laatste update: 18 mei 2017